IKO ENERTHERM ALU NF IZOLACJA DACHÓW SKOŚNYCH

Zastosowanie:

Płyty izolacyjne IKO entertherm ALU NF są przeznaczone do zasadniczej bądź dodatkowej izolacji termicznej dachów skośnych i mogą być montowane bezpośrenio na krokwiach (deskowanie nie jest konieczne)

Dostępne wymiary:

Grubość: 80 ÷ 160 mm
Szerokość: 2400 mm
Długość: 1200 mm

Zapytaj o produkt

DO POBRANIA:

 

Oznaczenie

PIR

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)

175 kPa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

λ=0,022 W/mK

Minimalna gęstość (waga) wyrobu:

32 kg/m3

 

 

Właściwości:

Produkt zgodny z normą EN 13165:2008
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 175 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,022 W/mK
Rdzeń:  PIR
Warstwa wierzchnia: gazoszczelna okładzina z aluminium
Klasa reakcji na ogień: E (PIR);